Grzegorz Turnau | Terjemahan Lagu: W Prowincjonalnym Ma³ym Mieœcie

Terjemahan Lirik Grzegorz Turnau - W Prowincjonalnym Ma³ym Mieœcie

w prowincjonalnym ma³ym mieœcie
di ibukota provinsi
tak niepozornie mija ¿ycie
jadi aku menyukainya
i wszystkie dni s¹ takie proste
dan semua hari s & sup1; sangat sederhana
jak prosta bywa pieœñ lub mi³oœæ
sesederhana pie & oelig; & ntilde; atau & payung;


a czy ty wiesz co znaczy mi³oœæ?
Dan tahukah anda apa maksud saya?
To znaczy: s³owa twoje proste
Maksudku, yang sederhana
rozpamiêtywaæ w ma³ym mieœcie
rozpami & ecirc; & tive aelig; di pagi hari dan di pagi hari
i w nich zamykaæ w³asne ¿ycie
dan di dalamnya ditutup. & hidup & amp;


moje pozorne ma³e ¿ycie
cinta dan supanku yang tampak
tli siê bezsilnie w ma³ym mieœcie
tli si Kuat dalam m & m
jeszcze pulsuje tylko mi³oœæ
Aku masih hanya berdenyut.
choæ ju¿ umiera proste serce
cho & aelig; & Iquest sudah; mati hati yang sederhana


widzisz to nie jest takie proste
Anda lihat itu tidak semudah itu
i ja i dziwna moja mi³oœæ
dan aku dan ibuku &
choæ coraz proœciej gaœnie ¿ycie
cho & aelig; Saya tidak yakin
w prowincjonalnym ma³ym mieœcie
di ibukota provinsi