Grzegorz Turnau | Terjemahan Lagu: To Tu, To Tam

Grzegorz Turnau - Lagu To Tu, To Tam Lirik Terjemahan

to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ umiera to znów rodzi siê ktoœ
kto & oelig; umiera ke zn & oacute; w rodzi si & ecirc; kto & oelig;
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ chce wiêcej a ktoœ i tego ma doœæ
kto & oelig; chce wi & ecirc; cej a kto & oelig; i tego ma do & oelig; & aelig;
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ siê œmieje a ktoœ p³acze i ³ka
kto & oelig; ya & ecirc; & oelig; mieje a kto & oelig; p & sup3; acze i & sup3; ka
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ kuleje – ktoœ siê bawi i gra
kto & oelig; kuleje – kto & oelig; ya & ecirc; bawi i gra
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
¿ycie p³ynie lub wstrzymuje swój bieg
& iquest; ycie p & sup3; ynie lub wstrzymuje sw & oacute; j bieg
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ utonie lub dop³ynie na brzeg
kto & oelig; utonie lub dop & sup3; ynie na brzeg


to tu, to tam
untukmu, untuk tam
roœnie trawka, kwiatek, drzewko i krzak
ro & oelig; nie trawka, kwiatek, drzewko i krzak
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
bylejaki ktoœ robi coœ byle jak
bylejaki kto & oelig; robi co & oelig; byle jak
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
piorun bije prosto z nieba bez chmur
piorun bije prosto z nieba bez chmur
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
komuœ szyjê ktoœ nawleka na sznur
komu & oelig; szyj & ecirc; kto & oelig; nawleka na sznur
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ zastrzeli z rewolweru swój cieñ
kto & oelig; zastrzeli z rewolweru sw & oacute; jtil;
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ktoœ zamieni czarn¹ noc w bia³y dzieñ
kto & oelig; zamieni czarn & sup1; noc w bia & sup3; dan dzie & ntilde;


to tu, to tam
untukmu, untuk tam
tajemniczy bóg objawia sw¹ chêæ
tajemniczy b & oacute; g objawia sw & sup1; ch & ecigc; & aelig;
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
jak nie liczysz to dwa plus dwa daje piêæ
jak nie liczysz ke dwa plus dwa daje pi & ecirc; & aelig;
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
coœ siê dzieje, coœ powstaje i trwa
co & oelig; ya & ecirc; dzieje, co & oelig; powstaje saya trwa
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
ci¹gle leje i unosi siê mg³a
ci & sup1; gle leje i sii si & ecirc; mg & sup3; a
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
coœ odfrunie, ale co – szkoda s³ów
co & oelig; odfrunie, ale co – szkoda s & sup3; & oacute; w
to tu, to tam
untukmu, untuk tam
wszystko runie lecz podniesie siê znów
wszystko runie lecz podniesie si & ecirc; zn & oacute; w