Grzegorz Turnau | Terjemahan Lagu: Ostatnie S³owa

lagu Grzegorz Turnau - Terjemahan Lirik Ostatnie S³owa

Mo¿e lepiej, ¿e
Bisa tolong
Nie zd¹¿yliœmy
Saya tidak berpikir begitu
Powiedzieæ sobie tych
Berhasil & aelig; yang ini
Ostatnich s³ów
S & sup3 terbaru


Ostatnie s³owa
S & sup terakhir
Mog³yby nas zawieœæ
Kami & kami akan senang


Mo¿e lepiej, ¿e
Bisa tolong
Nie zd¹¿yliœmy
Saya tidak berpikir begitu
Powiedzieæ sobie tych
Berhasil & aelig; yang ini
Ostatnich s³ów
S & sup3 terbaru


Bo nieostro¿nie
Saya tidak peduli
Mog³y zawadziæ o czas przysz³y
Bisa & nbsp; & amp; untuk masa depan


Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
Tidak bisa berbuat apa-apa. untuk mengatakan
Przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Hamil & tidak toleran; apa & oelig; di dalam kita


Mog³yby mówiæ nad wszelk¹ miarê
M & E selama & nbsp; & Langkah-langkah ecirc;
Powiedzieæ do nas o wiele za wszystko
Berhasil & aelig; kepada kita untuk banyak hal
Jak czynny wulkan pod tweedowym niebem
Seperti gunung berapi yang aktif di bawah langit tweed


Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
Tidak bisa berbuat apa-apa. untuk mengatakan
Przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Hamil & tidak toleran; apa & oelig; di dalam kita


Mo¿e lepiej, ¿e
Bisa tolong
Nie zd¹¿yliœmy
Saya tidak berpikir begitu
Powiedzieæ sobie tych ostatnich s³ów
Berhasil & aelig; dua terakhir s
W ostatnich s³owach
Dalam beberapa tahun terakhir
Zamniêty jest
Kamu
g³uszec
g & sup3; uszec